De små grå - brug hjernen ved at spille sammen

Tirsdag kl. 13.30 - 15.30

Små udfordringer for hjernen, så den også bliver vedligeholdt og "smurt".

Vi spiller spil sammen, quizspil og talspil.

Kontaktperson

Joanna Dorota Petersen Wolf, driftsleder - kirsebærhavens aktivitetscenter
Tlf.: 7376 7616 - jdw@aabenraa.dk