Gudstjeneste i Kirsebærhaven

Kl. 14.30 -16.45

Søndag den 15. november 2020. 

Efter gudstjenesten afsluttes med et lille traktement.

Pris kr. 50,00

Kirkebil kan rekvireres på tlf. 70 10 78 00