Læseklub

Vi mødes om onsdagen hver 14 dage (i lige uger) fra kl. 9.00 til 11.00