Mageløs-Aabenraa Single- og Venskabsklub

Klubaften den anden onsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 22.00.

Der er tilmelding til mange forskellige aktiviteter.

Den sidste onsdag i mdr. holder vi fælles madlavning.

Alle kan være med, da det ikke kræver de store kogekundskaber. Vi deler udgifterne og hjælper med tilberedningen af maden.

Kontaktperson

Harry Hansen

tlf. 24 85 43 06