Mageløs-Aabenraa Single- og Venskabsklub

Klubaften den anden onsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 22.00.

Der er tilmelding til mange forskellige aktiviteter.

Den sidste onsdag i mdr. holder vi fælles madlavning.

Alle kan være med, da det ikke kræver de store kogekundskaber. Vi deler udgifterne og hjælper med tilberedningen af maden.

 

Kontaktperson: Harry Hansen

Tlf.: 24 85 43 06