2016 Frivillige på tur til Silkeborg

Alle frivillige var inviteret på tur til RosengårdsCenteret i Silkeborg. Vi startede med rundstykker og kaffe, alt imens lederen Elizabeth Gudberg fortalte om centerets drift, bagefter var der rundvisning hvor vi fik set alle lokale og i nogle af lokalerne var der fuld gang i aktiviteterne. Vi sluttede af med en lækker middag. Bagefter kørte vi til Himmelbjerget, en rigtig hyggelig dag sammen.
Flere billeder kan ses her