Generalforsamling 2020

FREDAG den 20. marts 2020 Kl. 14.00 afholder vi vores Generalforsamling i Kirsebærhaven

Program:

 

Kl. 14.00-14.30: Bent Dahl Olsen - tidligere diplomat og chefrådgiver i Udenrigsministeriet med bla. udstationeringer i fem forskellige lande i Asien og Afrika, kommer og holder oplæg om:

"Hvad laver en diplomat? - og mit liv i diplomatiets tjeneste"

Efterfølgende kaffe med æblekage.

 

Kl. 15.00  GENERALFORSAMLING

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Kasserens beretning
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til brugerrådet - på valg er: Bothilde Vølkers (modtager genvalg) & Jørgen Schønning (modtager ikke genvalg) - valg af 2 suppleanter: Carl D. Petersen (modtager genvalg) 
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2020.

HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT MEDLEMSKORT FOR 2020

 

Brugerrådet